Zó slaag jij voor het VWO:

  • het gemiddelde van je bij het centraal examen behaalde cijfers 5,5 of hoger is (met een 5,49 ben je gezakt).
  • je eindcijfers 6 of hoger zijn.
  • je maximaal één 5 hebt voor de eindcijfers van de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde.
  • je maximaal één 5 hebt en je overige eindcijfers 6 of hoger zijn.
  • je een 4 hebt, of twee keer een 5, of een 4 en een 5 hebt én voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde minstens 6.0 is.
  • je voor het profielwerkstuk en de deelvakken CKV en LO van het gemeenschappelijk profieldeel, voldoende of goed hebt gehaald.
  • je voor je rekentoets geslaagd bent.

Gezakt

Met een 3 of lager ben je gezakt, wat ook geldt voor de verschillende onderdelen die meetellen voor het combinatiecijfer. Dat combinatiecijfer is het gemiddelde van vakken die wel op de cijferlijst staan, maar waarvoor je geen examen doet, zoals maatschappijleer, profielwerkstuk, ANW.

NB: Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor een extra vak.
 

Slaag-zakregeling Vavo

Moet je opnieuw examen doen voor havo of vwo in het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs? Dan geldt hier ook:

  • het gemiddelde van al je centraal eindexamen cijfers moet minimaal 5,5 zijn.
  • je moet voor je rekentoets geslaagd zijn.
  • je mag maximaal één 5 hebben voor de eindcijfers van de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde.

NB: Heb je eerder examen gedaan en neem je voor ten minste één kernvak het behaalde cijfer mee, dan val je in de overgangsregeling en is de kernvakkenregeling niet van toepassing.